Adam Kwela

INSTITUTE OF MATHEMATICS, UNIVERSITY OF GDAŃSK

Koło Naukowe Matematyków UG

Koło działa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.


Irek Recław (1960—2012)

Webpage dedicated to my first supervisor.